Условия за връщане

Прекратяване на договора за продажба

Правото на отказ от договор за продажба на стоки, закупени от разстояние, е уредено в чл.9 - чл.16 от Извънредната наредба № 34/2014 г. Съгласно разпоредбите на GEO 34/2014, Клиентът има право да прекрати договора от разстояние, без да обосновава решението за отказ и без да поема други разходи, освен предвидените в чл. 13 ал. (3) и към чл. 14 от OUG34 / 2014 г.

Срок на прекратяване

Клиентът се възползва от период от 14 (четиринадесет) дни за прекратяване на договор, периодът, изчислен от деня, в който Клиентът или трето лице, различно от Куриера и което е посочено в адреса за доставка на поръчката, влезе във физическо владение на продукти (чл. 9 от GEO34 / 2014).

Упражняване на правото на прекратяване

За да упражни правото на прекратяване, Клиентът, преди изтичането на срока за прекратяване, ще информира Keysolutions SRL на имейл адреса: zulufita.shop@outlook.com относно решението си да прекрати договора, чрез искане, което трябва да съдържа :

- име на купувача, имейл адрес и номер на поръчката

- името и броя на парчетата за продуктите, които трябва да бъдат върнати

- методът на плащане, използван за поръчката

- дата на доставка на продуктите

- за поръчки, платени в брой или с картата в магазина, е необходимо да се спомене IBAN сметката, където стойността на продуктите може да бъде възстановена

- причина за връщане (по избор)

Keysolutions SRL ще потвърди на Клиента по имейл потвърждението за получаване на искането за прекратяване в рамките на 2 работни дни.

Изключения от правото на прекратяване

Освободени от правото на прекратяване по отношение на договорите от разстояние са договори, чиято цел е доставката на продукти, които са били разпечатани или отворени от Клиента. Съгласно член 16, буква д от GEO34 / 2014, употребявани / тествани козметични продукти или продукти за лична употреба не могат да бъдат връщани по съображения за защита на здравето или хигиена.

Задължения на Клиента в случай на прекратяване

В съответствие с член 14 от GEO34 / 2014, Клиентът, в случай на упражняване на правото на прекратяване, се задължава да се върне в седалището на Keysolutions SRL, без ненужно забавяне и в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която той съобщи решението си да прекрати договора.

Keysolutions SRL поема разходите за връщане на продуктите. Клиентът се задължава да върне продуктите само чрез куриерски компании или персонал, като информира Keysolutions SRL за изпращането на връщането. Клиентът е отговорен само за намаляването на стойността на продуктите в резултат на тяхното погрешно боравене.

Имайки предвид естеството на продуктите, продавани от Keysolutions SRL, Клиентът се задължава да върне продуктите в перфектно и безупречно състояние, неизползвани / непроверени, с оригиналния печат и опаковка, съответно в състояние, при което Продуктът може да бъде продаден отново. Продуктът ще бъде върнат заедно с всички аксесоари, безплатни мостри, подаръци, в оригиналната невредима опаковка и с инструкции за употреба.

Тъй като продуктите, продавани от Keysolutions SRL, са получени от естествени и синтетични суровини, не се приема връщане поради разлики / несъответствия в цвета / миризмата / текстурата между един и същи вид продукти от различни партиди / подобна партида, те не представляват липса на скрито съответствие / порок.

Клиентът ще върне Продукта на Keysolutions SRL на адрес: Calea Torontalului nr.7 Sc. В; ап.4, Тимишоара, Тимиш, Румъния, тел: 0735 277 733. Keysolutions SRL не приема колети, изпратени на адрес, различен от посочения по-горе, или колети, изпратени от Румънски пощи.

Keysolutions SRL си запазва правото да извърши количествена и качествена проверка на върнатите продукти. След това ще потвърди поемането на необходимите правни задължения в случай на прекратяване.

При частични връщания на поръчки, ако стойността на продуктите, останали в поръчката, не отговаря на условията на офертата / промоцията по отношение на безплатната доставка, по-точно тяхната кумулативна стойност не надвишава 300 леи, ние ще възстановим стойността на върнатите продукти минус разходите за транспорт, свързани със складираните продукти са приложени към поръчка, която не отговаря на условията за безплатна доставка).

Задължения на Keysolutions SRL в случай на прекратяване

Keysolutions SRL ще върне всички суми, получени като плащане от клиента, включително, според случая, разходи за доставка, не по-късно от 14 дни от датата, на която Keysolutions SRL е влязъл във физическо владение на всички продукти, върнати от Клиент. За частично връщане на поръчка и за пълно връщане на поръчка, след отваряне на пакета, разходите за доставка, платени от Клиента при извършване на поръчката, не се възстановяват.

Keysolutions SRL ще възстанови дължимите суми, както следва:

- за поръчки, платени с банкова карта, онлайн - чрез възстановяване на суми по сметката, от която е извършено плащането;

- за поръчки, платени в брой в магазина, куриер - необходимо е да ни предоставите данни за банкова сметка за превод на суми;

Възстановяването на сумите, платени от Клиента на Keysolutions SRL, не може да се извършва в брой.